Luật Cược xổ số Keno RNG tại W88

1. RNG Keno [ Max Keno/Max Keno2/Xuân/Hạ/Thu/Đông ]

1.1. Max Keno/Max Keno2/Xuân/Hạ/Thu/Đông là những trò chơi lấy 20 số không trùng nhau trong 80 số, được tạo bởi hệ thống Tạo số Ngẫu nhiên (RNG). Tổ hợp 20 số này được chia và tách thành một số biến thể, mỗi biến thể có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ cược riêng.

quy định khi chơi Keno RNG tại w88

1.1.1. Max Keno chạy 60 giây/lần. Max Keno 2 chạy 45 giây/lần.

1.1.2. Xuân, Hạ, Thu và Đông chạy 45 giây/lần.

1.1.3. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

1.1.4. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

1.1.5. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

1.1.6. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

1.2. Loại cược

1.2.1. Có các loại cược sau:

 • (A) Tài/Xỉu;
 • (B) Lẻ/Chẵn;
 • (C) Rồng/DT-Hòa/Hổ;
 • (D) Trên/Giữa/Dưới;
 • (E) Tài Lẻ/Lẻ Nhỏ/Tài Chẵn/Chẵn Nhỏ;
 • (F) Ngũ (5) hành(Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ); và
 • (G) Chỉ số Tài/Xỉu.

1.3. Kết quả của Max Keno/Max Keno 2/Xuân/Hạ/Thu/Đông sẽ nhanh chóng được đăng trên trang web chính thức. Kết quả được công bố trên trang web chính thức sẽ là kết quả được áp dụng.

1.4. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút trong trường hợp xảy ra bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các lỗi phần mềm, phần cứng hoặc kết nối.

1.5. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút khi nghi ngờ rằng khách hàng đang tham gia lừa đảo, câu kết, rửa tiền hay các hoạt động bất hợp pháp khác.

1.6. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực mọi lượt rút khi có lỗi (thuộc về con người hay yếu tố khác) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc sử dụng sai tỷ lệ cược.

1.7. Các cược vào lượt rút đã được chấp nhận vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi sau đó thành viên đăng xuất hoặc bị ngắt kết nối khỏi trang web vì bất kỳ lý do gì.

1.8. Tài/Xỉu

1.8.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Tài” hay “Xỉu”.

1.8.1.1. Tài – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 811.

1.8.1.2. Xỉu – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 810.

Ví dụ:

Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. 923 lớn hơn 811, do đó cược “TÀI” thắng.

1.9. Lẻ/Chẵn

1.9.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Lẻ” hay “Chẵn”.

1.9.1.1. Lẻ – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là một số lẻ.

1.9.1.2. Chẵn – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là một số chẵn.

Ví dụ:

Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. Do 923 là số lẻ nên cược “LẺ” thắng.

1.10. Rồng/Hòa/Hổ

1.10.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Rồng”, “DT-Hòa” và “Hổ”. Số lớn hơn giữa Rồng (hàng chục) hoặc Hổ (hàng đơn vị) sẽ quyết định cược thắng. Nếu Rồng và Hổ bằng nhau, cược DT-Hòa sẽ thắng.

1.10.1.1. Rồng – chữ số ở vị trí hàng chục (đứng thứ hai kể từ chữ số cuối cùng) của tổng hai mươi (20) trái bóng được rút.

1.10.1.2. Hổ – chữ số ở vị trí hàng đơn vị (chữ số cuối cùng) của tổng hai mươi (20) trái bóng được rút.

1.10.1.3. DT-Hòa– Khi Rồng và Hổ bằng nhau.

Ví dụ:

Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. Khi xác định cược thắng, giữa Rồng (hàng chục) và Hổ (hàng đơn vị), số nào lớn hơn thì cược đó sẽ được coi là cược thắng. Rồng (hàng chục) là “2” trong khi Hổ (hàng đơn vị) là “3”, và “3” lớn hơn “2”, do đó cược “HỔ” thắng.

Nếu hai số này bằng nhau, cược “DT-HÒA” sẽ thắng và toàn bộ số tiền cược vào Rồng hoặc Hổ sẽ được hoàn lại.

Tiền thắng cược là 1,95 đối với kết quả “THẮNG” và 9 nếu kết quả là “DT-HÒA” (bao gồm số tiền cược).

1.11. Trên/Giữa/Dưới

1.11.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Trên”, “Giữa” và “Dưới”.

1.11.1.1. Trên – trong số 20 trái bóng được rút có nhiều hơn mười số nằm trong khoảng 01 – 40.

1.11.1.2. Giữa– trong số 20 trái bóng được rút có mười số nằm trong khoảng 01 – 40 và mười số còn lại nằm trong khoảng 41 – 80.

1.11.1.3. Dưới – trong số 20 trái bóng được rút có nhiều hơn mười số nằm trong khoảng 41 – 80.

Ví dụ:

Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra. Có 8 số (8 ,16 ,17 ,19 ,23 ,36 ,37 ,39) nằm trong khoảng 01 – 40 và 12 số (41 ,42 ,45 ,51 ,61 ,64 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74) nằm trong khoảng 41 – 80. Do đó, cược “DƯỚI” thắng.

1.12. Tài Lẻ/ Lẻ Nhỏ /Tài Chẵn/ Chẵn Nhỏ

1.12.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Tài Lẻ”, “Lẻ Nhỏ”, “Tài Chẵn” và “Chẵn Nhỏ”.

1.12.1.1. Tài Lẻ – tổng của 20 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 811 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

1.12.2.2. Lẻ Nhỏ – tổng của 20 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 810 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

1.12.3.3. Tài Chẵn – tổng của 20 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 811 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

1.12.4.4. Chẵn Nhỏ – tổng của 20 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 810 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

Ví dụ:

Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. 923 lớn hơn 811 và cũng là số lẻ, do đó cược “TÀI LẺ” thắng.

1.13. Ngũ (5) hành (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)

1.13.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa” và “Thổ”.

1.13.1.1. Kim – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 210-695.

1.13.1.2. Mộc – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 696-763.

1.13.1.3. Thủy – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 764-855.

1.13.1.4. Hỏa – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 856-923.

1.13.1.5. Thổ – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 924-1410.

Ví dụ:

Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. 923 nằm trong khoảng 856 – 923, do đó cược “HỎA” thắng.

1.14. Chỉ số Tài/Xỉu

1.14.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là Chỉ số Tài/Xỉu.

1.14.1.1. Chỉ số Tài – Tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 811.

1.14.1.2. Chỉ số Xỉu – Tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 809.

1.14.1.3. Hòa – Tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra bằng 810. Toàn bộ số tiền cược sẽ được hoàn lại

Đối với trò chơi Chỉ số này, Người chơi có thể đạt được tiền thắng cược cao hơn nhờ số điểm tăng hoặc giảm. Với việc bổ sung cài đặt khoảng “Tăng/Giảm”, người chơi có thể kiểm soát rủi ro bằng cách cài đặt số tiền thanh toán thắng & thua tối đa. Xin lưu ý rằng một khoản tiền đặt cọc sẽ được yêu cầu cho mỗi lần đặt cược.

Ví dụ:

Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. Cược Chỉ số Tài thắng với số điểm tăng là 113.

NẾU cược được đặt vào Chỉ số Tài với cài đặt:

–    Khoảng: 200; Điểm mỗi cược: 10

     Số điểm của kết quả tăng “THẤP HƠN” khoảng cài đặt (113 <= 200)

     Khi đó, (Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược) = 113 X 10 X 0,95 = 1.073,50

–    Khoảng: 50; Điểm mỗi cược được đặt: 10

     Số điểm của kết quả tăng “CAO HƠN” khoảng cài đặt (113 > 50)

     Khi đó, (Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược) = 50 X 10 X 0,95 = 475

NẾU cược được đặt vào Chỉ số Xỉu với cài đặt:

–    Khoảng: 200; Điểm mỗi cược: 10

     Số điểm của kết quả tăng “THẤP HƠN” khoảng cài đặt (113 <= 200)

     Khi đó, (Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X -1 = 113 X 10 X -1 = -1.130

–    Khoảng: 50; Điểm mỗi cược: 10

     Số điểm của kết quả tăng “CAO HƠN” khoảng cài đặt (113 > 50)

     Khi đó, (Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X -1 = 50 X 10 X -1 = -500

Nói chung, cài đặt khoảng được đặt có thể ảnh hưởng đến số tiền thắng & thua cao hơn hoặc thấp hơn là:

[Điểm của kết quả <= Khoảng được đặt], Kết quả “Thấp hơn” khoảng được đặt

(Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = (Tiền thắng cược)

(Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) = (Tiền thua cược)

[Điểm của kết quả > Khoảng được đặt], Kết quả “Cao hơn” khoảng được đặt

(Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = (Tiền thắng cược)

(Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) = (Tiền thua cược)

Tổng các số được rút =810

Kết quả là “Giữ lại” (Hòa), toàn bộ số tiền cược sẽ được hoàn lại.

1.15. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

RNG Keno
SốLoại CượcRTP %
Tài/Xỉu
1Tài97.57%
2Xỉu98.43%
Lẻ/Chẵn
3Lẻ98.00%
4Chẵn98.00%
Rồng/DT-Hòa/Hổ
5Rồng97.75%
6DT-Hòa89.99%
7Hổ97.75%
Trên/Giữa/Dưới
8Trên91.63%
9Giữa87.40%
10Dưới91.63%
Tài Lẻ/Lẻ Nhỏ/Tài Chẵn/Chẵn Nhỏ
11Tài Lẻ92.50%
12Tài Chẵn91.68%
13Lẻ Nhỏ92.51%
14Chẵn nhỏ93.31%
Ngũ (5) hành (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)
15Kim94.31%
16Mộc92.71%
17Thủy93.12%
18Hỏa93.56%
19Thổ96.17%
Chỉ số Tài/Xỉu
20Chỉ số Tài12.20% ~ 96.29%
21Chỉ số Xỉu12.20% ~ 96.29%

Tìm hiểu luật chơi Keno ngắn gọn hơn tại đây.

2. Mini Keno [ Mini Keno/Mini Keno2 ]

2.1. Mini Keno/Mini Keno2 là những trò chơi lấy 10 số không trùng nhau trong 40 số, được tạo bởi hệ thống Tạo số Ngẫu nhiên (RNG). Tổ hợp 10 số này được chia và tách thành một số biến thể, mỗi biến thể có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ cược riêng.

2.1.1. Mini Keno chạy 60 giây/lần. Mini Keno 2 chạy 45 giây/lần.

2.1.2. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

2.1.3. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

2.1.4. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

2.1.5. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

2.2. Loại cược

2.2.1. Có các loại cược sau:

 • (A) Tài/Xỉu;
 • (B) Lẻ/Chẵn;
 • (C) Rồng/DT-Hòa/Hổ;
 • (D) Trên/Giữa/Dưới;
 • (E) Tài Lẻ/ Lẻ Nhỏ/Tài Chẵn/ Chẵn Nhỏ;
 • (F) Ngũ hành (5) (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ); và
 • (G) Chỉ số Tài/Xỉu.

2.3. Kết quả của Mini Keno/Mini Keno 2 sẽ nhanh chóng được đăng trên trang web chính thức. Kết quả được công bố trên trang web chính thức sẽ là kết quả được áp dụng.

2.4. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút trong trường hợp xảy ra bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các lỗi phần mềm, phần cứng hoặc kết nối.

2.5. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút khi nghi ngờ rằng khách hàng đang tham gia lừa đảo, câu kết, rửa tiền hay các hoạt động bất hợp pháp khác.

2.6. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực mọi lượt rút khi có lỗi (thuộc về con người hay yếu tố khác) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc sử dụng sai tỷ lệ cược.

2.7. Các cược vào lượt rút đã được chấp nhận vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi sau đó thành viên đăng xuất hoặc bị ngắt kết nối khỏi trang web vì bất kỳ lý do gì.

2.8. Tài/Xỉu

2.8.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Tài” hay “Xỉu”.

2.8.1.1. Tài – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 206.

2.8.1.2. Xỉu – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 205.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. 258 lớn hơn hoặc bằng 206, do đó cược “TÀI” thắng.

2.9. Lẻ/Chẵn

2.9.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Lẻ” hay “Chẵn”.

2.9.1.1. Lẻ – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là một số lẻ.

2.9.1.2. Chẵn – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là một số chẵn.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. Do 258 là số chẵn nên cược “CHẴN” thắng.

2.10. Rồng/ DT-Hòa/Hổ

2.10.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười(10) trái bóng được rút ra là “Rồng”, “Hòa” và “Hổ”. Số lớn hơn giữa Rồng (hàng chục) hoặc Hổ (hàng đơn vị) sẽ quyết định cược thắng. Nếu Rồng và Hổ bằng nhau, cược Hòa sẽ thắng.

2.10.1.1. Rồng – chữ số ở vị trí hàng chục (đứng thứ hai kể từ chữ số cuối cùng) của tổng mười (10) số

2.10.1.2. Hổ – chữ số ở vị trí hàng đơn vị (chữ số cuối cùng) của tổng mười (10) số.

2.10.1.3. DT-Hòa – Khi Rồng và Hổ bằng nhau.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. Khi xác định cược thắng, giữa Rồng (hàng chục) và Hổ (hàng đơn vị), số nào lớn hơn sẽ là cược thắng. Rồng (hàng chục) là “5” trong khi Hổ (hàng đơn vị) là “8”, và “8” lớn hơn “5”, do đó cược “HỔ” thắng.

Nếu hai số này bằng nhau, cược “DT-HÒA” sẽ thắng và toàn bộ số tiền cược vào Rồng hoặc Hổ sẽ được hoàn lại.

Thanh toán trúng thưởng Rồng là 2.00, Hổ là 1.90 đối với “THẮNG” và 8 nếu kết quả là “RH-HÒA” (bao gồm số tiền cược).

2.11. Trên/Giữa/Dưới

2.11.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Trên”, “Giữa” và “Dưới”.

2.11.1.1. Trên – trong số 10 trái bóng được rút có nhiều hơn năm số nằm trong khoảng 01 – 20.

2.11.1.2. Giữa – trong số 10 trái bóng được rút có đúng năm số nằm trong khoảng 01 – 20 và năm số còn lại nằm trong khoảng 21 – 40.

2.11.1.3. Dưới – trong số 10 trái bóng được rút có nhiều hơn năm số nằm trong khoảng 21 – 40.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra. Có 3 số (11, 17, 19) nằm trong khoảng 01 – 20 và 7 số (21 ,22 ,23 ,30 ,36 ,39 ,40) nằm trong khoảng 21 – 40. Do đó, cược “DƯỚI” thắng.

2.12. Tài Lẻ/ Lẻ Nhỏ/Tài Chẵn/ Chẵn Nhỏ

2.12.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Tài Lẻ”, “Lẻ Nhỏ”, “Tài Chẵn” và “Chẵn Nhỏ”.

2.12.1.1. Tài Lẻ – tổng của 10 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 206 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

2.12.1.2. Lẻ Nhỏ – tổng của 10 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 205 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

2.12.1.3. Tài Chẵn – tổng của 10 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 206 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

2.12.1.4. Chẵn Nhỏ– tổng của 10 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 205 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. 258 lớn hơn 206 và cũng là số chẵn, do đó cược “TÀI CHẴN” thắng.

2.13. Ngũ hành (5) (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)

2.13.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa” và “Thổ”.

2.13.1.1. Kim – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 55-163.

2.13.1.2. Mộc – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 164-187.

2.13.1.3. Thủy – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 188-222.

2.13.1.4. Hỏa – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 223-246.

2.13.1.5. Thổ – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 247-355.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. 258 nằm trong khoảng 247 – 355, do đó cược “THỔ” thắng.

2.14. Chỉ số Tài/Xỉu

2.14.1. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là Chỉ số Tài/Xỉu.

2.14.1.1. Chỉ số Tài – Tổng của mười (10) trái bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 206

2.14.1.2. Chỉ số Xỉu – Tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 204

2.14.1.3. Hòa – Tổng của mười (10) trái bóng được rút ra bằng 205. Toàn bộ số tiền cược sẽ được hoàn lại.

Đối với trò chơi Chỉ số này, người chơi có thể đạt được tiền thắng cược cao hơn nhờ số điểm tăng hoặc giảm. Với việc bổ sung cài đặt khoảng “Tăng/Giảm”, người chơi có thể kiểm soát rủi ro bằng cách cài đặt số tiền thanh toán thắng & thua tối đa. Xin lưu ý rằng một khoản tiền đặt cọc sẽ được yêu cầu cho mỗi lần đặt cược.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. Cược Chỉ số Tài thắng với số điểm tăng là 53.

NẾU cược được đặt vào Chỉ số Tài với cài đặt:

–   Khoảng: 150; Điểm mỗi cược: 10

    Số điểm của kết quả tăng “THẤP HƠN” khoảng cài đặt (53 <= 150)

    Khi đó, (Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = 53 X 10 X 0,95 = 503,50

–   Khoảng: 50; Điểm mỗi cược được đặt: 10

    Số điểm của kết quả tăng “CAO HƠN” khoảng cài đặt (53 > 50)

    Khi đó, (Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = 50 X 10 X 0,95 = 475

NẾU cược được đặt vào Chỉ số Xỉu với cài đặt:

–   Khoảng: 150; Điểm mỗi cược: 10

    Số điểm của kết quả tăng “THẤP HƠN” khoảng cài đặt (53 <= 150)

    Khi đó, (Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X -1 = 53 X 10 X -1 = -530

–   Khoảng: 50; Điểm mỗi cược: 10

    Số điểm của kết quả tăng “CAO HƠN” khoảng cài đặt (53 > 50)

    Khi đó, (Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X -1 = 50 X 10 X -1 = -500

Nói chung, cài đặt khoảng của số có thể ảnh hưởng đến số tiền thắng & thua cao hơn hoặc thấp hơn là:

[Điểm của kết quả <= Khoảng được đặt], Kết quả “Thấp hơn” khoảng được đặt

(Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = (Tiền thua cược)

(Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) = (Tiền thắng thua)

[Điểm của kết quả > Khoảng được đặt], Kết quả “Cao hơn” khoảng được đặt

(Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = (Tiền thua cược )

(Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) = (Tiền thắng thua)

Tổng các số được rút =205

Kết quả là “Giữ lại” (Hòa), toàn bộ số tiền cược sẽ được hoàn lại.

2.15. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Mini Keno
SốLoại CượcRTP %
Tài/Xỉu
1Tài97.79%
2Xỉu98.18%
Lẻ/Chẵn
3Lẻ98.00%
4Chẵn98.00%
Rồng/DT-Hòa/Hổ
5Rồng97.64%
6DT-Hòa81.64%
7Hổ97.75%
Trên/Giữa/Dưới
8Trên93.13%
9Giữa93.58%
10Dưới93.14%
Tài Lẻ/Lẻ Nhỏ/Tài Chẵn/Chẵn Nhỏ
11Tài Lẻ90.24%
12Tài Chẵn92.50%
13Lẻ Nhỏ94.77%
14Chẵn nhỏ92.49%
Ngũ (5) hành (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)
15Kim91.18%
16Mộc90.15%
17Thủy98.34%
18Hỏa90.16%
19Thổ91.20%
Chỉ số Tài/Xỉu
20Chỉ số Tài18.01% ~ 93.23%
21Chỉ số Xỉu18.00% ~ 92.23%

3. Keno War

3.1. Keno War được chơi với HAI (2) bộ kết quả Keno (hai mươi {20} số mỗi bộ) được rút từ tám mươi (80) số (1 đến 80), trong đó không có số lặp lại trong mỗi bộ, được thực hiện bởi hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG).

3.1.1. Keno War chạy mỗi 60 giây một lần. Keno War 2 chạy mỗi 45 giây một lần.

3.1.2. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

3.1.3. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

3.1.4. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

3.1.5. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

3.2. Các loại cược dành cho Keno War như sau:

 • (A) Người chơi / Nhà cái;
 • (B) Tổng Tài / Xỉu;
 • (C) Tổng Lẻ / Chẵn;
 • (D) Tổng Màu;
 • (E) Người chơi Tài / Xỉu;
 • (F) Nhà cái Tài / Xỉu

3.3. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng khi không thể có được kết quả rút chính thức nào đó trong khoảng thời gian dài.

3.4. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng khi kết quả rút chính thức bất kỳ được công bố trước khi hệ thống đóng cược.

3.5. Người chơi / Nhà cái

3.5.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc Tổng của kết quả rút được là “Người chơi” hay “Nhà cái”.

3.5.1.1. Người chơi – tổng của hai mươi (20) số được rút trong bộ “Người chơi” lớn hơn tổng của hai mươi (20) số được rút trong bộ “Nhà cái”.

3.5.1.2. Nhà cái – tổng của hai mươi (20) số được rút trong bộ “Nhà cái” lớn hơn tổng của hai mươi (20) số được rút trong bộ “Người chơi”.

3.5.1.3. Hòa – tổng của hai mươi (20) số được rút trong bộ “Người chơi” và bộ “Nhà cái” bằng nhau.

Ví dụ:

Kết quả rút của Keno War như sau

Người chơi: 42 , 2 , 32 , 67 , 20 , 35 , 36 , 69 , 21 , 64 , 72 , 14 , 53 , 18 , 34 , 13 , 59 , 31 , 62 , 78

Nhà cái: 68 , 11 , 39 , 35 , 20 , 66 , 48 , 30 , 69 , 38 , 59 , 15 , 13 , 4 , 12 , 10 , 27 , 7 , 55 , 53

Tổng của các số rút từ bộ “Người chơi” là 822 trong khi Tổng của các số rút từ bộ “Nhà cái” là 679. Số của người chơi lớn hơn, do đó cược vào Người chơi sẽ thắng.

Nếu có kết quả hòa, số tiền cược vào “Người chơi” và “Nhà cái” sẽ được hoàn lại.

3.6. Tổng Tài / Xỉu

3.6.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc Tổng của kết quả rút được là “Tài” hay “Xỉu”.

3.6.1.1. Tài – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” lớn hơn hoặc bằng 1621.

3.6.1.2. Xỉu – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” nhỏ hơn hoặc bằng 1620.

Ví dụ:

Kết quả rút của Keno War như sau

Người chơi: 68 , 11 , 39 , 35 , 20 , 66 , 48 , 30 , 69 , 38 , 59 , 15 , 13 , 4 , 12 , 10 , 27 , 7 , 55 , 53

Nhà cái: 42 , 2 , 32 , 67 , 20 , 35 , 36 , 69 , 21 , 64 , 72 , 14 , 53 , 18 , 34 , 13 , 59 , 31 , 62 , 78

Tổng các số rút từ bộ “Người chơi” và bộ “Nhà cái” là 1501, cược “Xỉu” thắng.

3.7. Tổng Lẻ / Chẵn

3.7.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc Tổng của kết quả rút được là “Lẻ” hay “Chẵn”.

3.7.1.1. Lẻ – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” là số lẻ.

3.7.1.2. Chẵn – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” là số chẵn.

Ví dụ:

Kết quả rút của Keno War như sau

Người chơi: 68 , 11 , 39 , 35 , 20 , 66 , 48 , 30 , 69 , 38 , 59 , 15 , 13 , 4 , 12 , 10 , 27 , 7 , 55 , 53

Nhà cái: 42 , 2 , 32 , 67 , 20 , 35 , 36 , 69 , 21 , 64 , 72 , 14 , 53 , 18 , 34 , 13 , 59 , 31 , 62 , 78

Tổng các số rút từ bộ “Người chơi” và bộ “Nhà cái” là 1501, cược “Lẻ” thắng.

3.8. Tổng Màu

3.8.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc Tổng kết quả rút được là “Đỏ”, “Cam”, “Vàng”, “Xanh Aqua”, “Xanh lá cây”, “Xanh dương” hay “Tím”.

3.8.1.1. Đỏ – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” nằm trong khoảng 420 ~ 1358.

3.8.1.2. Cam – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” nằm trong khoảng 1359 ~ 1469.

3.8.1.3. Vàng – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” nằm trong khoảng 1470 ~ 1570.

3.8.1.4. Xanh Aqua – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” nằm trong khoảng 1571 ~ 1669.

3.8.1.5. Xanh lá cây – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” nằm trong khoảng 1670 ~ 1770.

3.8.1.6. Xanh dương – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” nằm trong khoảng 1771 ~ 1881.

3.8.1.7. Tím – Tổng của hai mươi (20) số rút từ bộ “Người chơi” và hai mươi (20) số rút từ bộ “Nhà cái” nằm trong khoảng 1882 ~ 2820.

Ví dụ:

Kết quả rút của Keno War như sau

Người chơi: 68 , 11 , 39 , 35 , 20 , 66 , 48 , 30 , 69 , 38 , 59 , 15 , 13 , 4 , 12 , 10 , 27 , 7 , 55 , 53

Nhà cái: 42 , 2 , 32 , 67 , 20 , 35 , 36 , 69 , 21 , 64 , 72 , 14 , 53 , 18 , 34 , 13 , 59 , 31 , 62 , 78

Tổng các số rút từ bộ “Người chơi” và bộ “Nhà cái” là 1501, cược “Vàng” thắng.

3.9. Người chơi Tài / Xỉu

3.9.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc Tổng kết quả rút từ bộ Người chơi là “Tài” hay “Xỉu”.

3.9.1.1. Tài – Tổng của hai mươi (20) số rút cho “Người chơi” lớn hơn hoặc bằng 811.

3.9.1.2. Xỉu – Tổng của hai mươi (20) số rút cho “Người chơi” nhỏ hơn hoặc bằng 810.

Ví dụ:

Kết quả rút cho người chơi trong Keno War như sau

Người chơi: 68 , 11 , 39 , 35 , 20 , 66 , 48 , 30 , 69 , 38 , 59 , 15 , 13 , 4 , 12 , 10 , 27 , 7 , 55 , 53

Tổng các số được rút của “Người chơi” là 679, cược vào Người chơi Xỉu thắng.

3.10. Nhà cái Tài / Xỉu

3.10.1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc Tổng kết quả rút từ bộ Nhà cái là “Tài” hay “Xỉu”.

3.10.1.1. Tài – Tổng của hai mươi (20) số rút cho “Nhà cái” lớn hơn hoặc bằng 811.

3.10.1.2. Xỉu – Tổng của hai mươi (20) số rút cho “Nhà cái” nhỏ hơn hoặc bằng 810.

Ví dụ:

Kết quả rút cho nhà cái trong Keno War như sau

Nhà cái: 42 , 2 , 32 , 67 , 20 , 35 , 36 , 69 , 21 , 64 , 72 , 14 , 53 , 18 , 34 , 13 , 59 , 31 , 62 , 78

Tổng các số được rút của “Nhà cái” là 822, cược vào Nhà cái Tài thắng.

3.11. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Keno War
SốLoại CượcRTP %
Người chơi / Nhà cái
1Người chơi98.01%
2Nhà cái98.00%
Tổng Tài / Xỉu
3Tổng Tài97.70%
4Tổng Xỉu98.30%
Tổng Lẻ / Chẵn
5Tổng Lẻ98.00%
6Tổng Chẵn98.00%
Tổng Màu
7Đỏ91.05%
8Cam94.28%
9Vàng95.54%
10Xanh Aqua96.49%
11Xanh lá cây95.53%
12Xanh dương94.28%
13Tím91.04%
Người chơi Tài / Xỉu
14Người chơi Tài97.57%
15Người chơi Xỉu98.43%
Nhà cái Tài / Xỉu
16Nhà cái Tài97.57%
17Nhà cái Xỉu98.43%

4. Keno (20+1)

4.1. Keno (20+1) được chơi với 21 số được rút ngẫu nhiên từ 80 số (01 đến 80). Tổ hợp của 20 số đầu tiên rút ra được chia và được tách riêng thành loại cược chính tiếp sau trò chơi Keno. Số thứ 21 được rút ra là “Số Đặc Biệt” mở rộng thêm các loại cược có thể đặt. Các số được tạo bởi Hệ Thống Tạo Số Ngẫu nhiên (Random Number Generator (RNG)).

4.1.1. Max Keno (20+1) chạy 60 giây/lần. Max Keno (20+1) 2 chạy 45 giây/lần.

4.1.2. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

4.1.3. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

4.1.4. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

4.1.5. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

4.2. Các loại cược dành cho Keno (20+1) như sau:

 • (A) Tài / Xỉu;
 • (B) Lẻ / Chẵn;
 • (C) Số Đặc Biệt
 • (D) Số Đặc Biệt Tài / Xỉu;
 • (E) Số Đặc Biệt Lẻ / Chẵn;
 • (F) Phần Số Đặc Biệt;
 • (G) Màu Số Đặc Biệt

4.3. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì Công Ty có quyền hủy hoặc vô hiệu lượt rút bị ảnh hưởng.

4.4. Nếu có bất kỳ kết quả rút chính thức nào được công bố trước khi hệ thống đóng cược thì công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu lượt rút bị ảnh hưởng.

4.5. Tài/Xỉu

4.5.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Tài” hoặc “Xỉu”.

4.5.1.1. Tài – tổng của hai mươi (20) số rút được lớn hơn hoặc bằng 811.

4.5.1.2. Xỉu – tổng của hai mươi (20) số rút được nhỏ hơn hoặc bằng 810.

Ví dụ:

Các số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, 72 và Số Đặc Biệt 13 được rút ra và tổng của 20 số đầu tiên là 923 và do đó khoản cược “Tài” được tính là thắng.

4.6. Lẻ / Chẵn

4.6.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Lẻ” hoặc “Chẵn”.

4.6.1.1. Lẻ – tổng của hai mươi (20) số rút được là số lẻ.

4.6.1.2. Chẵn – tổng của hai mươi (20) số rút được là số chẵn.

Ví dụ:

Các số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, 72 và Số Đặc Biệt 13 được rút ra và tổng của 20 số đầu tiên là 923 một số Lẻ và do đó khoản cược “Lẻ” được tính là thắng.

4.7. Số Đặc Biệt

4.7.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả “Số Đặc Biệt” của ván chơi.

4.7.1.1. Số Đặc Biệt là số thứ 21 được rút ra trong ván chơi.

Ví dụ:

Các số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, 72 và Số Đặc Biệt 13 được rút ra và do đó khoản cược Số Đặc biệt “13” được tính là thắng.

4.8. Số Đặc Biệt Tài/Xỉu

4.8.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả Số Đặc Biệt của ván chơi là “Tài” hoặc “Xỉu”.

4.8.1.1. Tài – “Số Đặc Biệt” lớn hơn hoặc bằng 41.

4.8.1.2. Xỉu – “Số Đặc Biệt” nhỏ hơn hoặc bằng 40.

Ví dụ:

Các số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, 72 và Số Đặc Biệt 13 được rút ra và do đó khoản cược Số Đặc Biệt “Xỉu” được tính là thắng.

4.9. Số Đặc Biệt Lẻ / Chẵn

4.9.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả Số Đặc Biệt của ván chơi là “Lẻ” hoặc “Chẵn”.

4.9.1.1. Lẻ – “Số Đặc Biệt” là số lẻ.

4.9.1.2. Chẵn – “Số Đặc Biệt” là số chẵn.

Ví dụ:

Các số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, 72 và Số Đặc Biệt 13 được rút ra và do đó khoản cược Số Đặc biệt “Lẻ” được tính là thắng.

4.10. Phần Số Đặc Biệt

4.10.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả Số Đặc Biệt của ván chơi là “Đông”, “Nam”, “Tây” hoặc “Bắc”.

4.10.1.1. Đông – “Số Đặc Biệt” là 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35.

4.10.1.2. Nam – “Số Đặc Biệt” là 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40.

4.10.1.3. Tây – “Số Đặc Biệt” là 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75.

4.10.1.4. Bắc – “Số Đặc Biệt” là 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70 76 77 78 79 80.

Ví dụ:

Các số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, 72 và Số Đặc Biệt 13 được rút ra và do đó khoản cược Số Đặc Biệt “Đông” được tính là thắng.

4.11. Màu Số Đặc Biệt

4.11.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả Số Đặc Biệt của ván chơi là “Cam”, “Xanh lá cây”, “Xanh dương”, “Đỏ” hoặc “Tím”.

4.11.1.1. Cam – “Số Đặc Biệt” kết thúc bằng “1”.

4.11.1.2. Xanh lá cây – “Số Đặc Biệt” kết thúc bằng “2” hoặc “3”.

4.11.1.3. Xanh dương – “Số Đặc Biệt” kết thúc bằng “4”, “5”, “6” hoặc “7”.

4.11.1.4. Đỏ – “Số Đặc Biệt” kết thúc bằng “8” hoặc “9”.

4.11.1.5. Tím – “Số Đặc Biệt” kết thúc bằng “0”.

Ví dụ:

Các số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, 72 và Số Đặc Biệt 13 được rút ra và do đó khoản cược Số Đặc Biệt “Xanh lá cây” được tính là thắng.

4.12. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Keno (20+1)
SốLoại CượcRTP %
Tài/Xỉu
1Tài97.57%
2Xỉu98.43%
Lẻ/Chẵn
3Lẻ98.00%
4Chẵn98.00%
Số Đặc Biệt Tài/Xỉu
5Tài98.00%
6Xỉu98.00%
Số Đặc Biệt Lẻ/Chẵn
7Lẻ98.00%
8Chẵn98.00%
Phần Số Đặc Biệt
9Đông95.00%
10Nam95.00%
11Tây95.00%
12Bắc95.00%
Màu Số Đặc Biệt
13Cam90.01%
14Xanh lá cây91.00%
15Xanh dương94.00%
16Đỏ90.99%
17Tím90.01%
Số Đặc Biệt
18Cược Số (1 ~ 80)93.75%

5. Lucky28

5.1. Lucky28 là trò chơi Keno nâng cao được chơi với 20 con số được rút ngẫu nhiên từ 80 số (01 đến 80) để xác định “Số Đặc Biệt”. Trước tiên, hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần 20 con số được chọn và đặt vào BỐN (4) nhóm theo hệ số 6 (số thứ 1 ~ thứ 6) – 6 (số thứ 7 ~ thứ 12) – 6 (số thứ 13 ~ thứ 18) – 2 (số thứ 19 ~ thứ 20). Loại trừ nhóm thứ tư (số thứ 19 và thứ 20) và tính tổng các số còn lại trong nhóm, sau đó tính tổng lại chữ số hàng “Đơn vị” của cả BA (3) nhóm để lấy “Số Đặc Biệt”. Các số được tạo bởi Hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (Random Number Generator (RNG)).

5.1.1. Lucky28 chạy 60 giây/lần.

5.1.2. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

5.1.3. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

5.1.4. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

5.1.5. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

5.2. Các loại cược vào Lucky28 như sau:

 • (A) Số Đặc Biệt;
 • (B) Số Đặc Biệt Tài / Xỉu;
 • (C) Số Đặc Biệt Lẻ / Chẵn;
 • (D) Màu Số Đặc Biệt

5.3. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì Công Ty có quyền hủy hoặc vô hiệu lượt rút bị ảnh hưởng.

5.4. Nếu có bất kỳ kết quả rút chính thức nào được công bố trước khi hệ thống đóng cược thì công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu lượt rút bị ảnh hưởng.

5.5. Số Đặc Biệt

5.5.1. Công Ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Số Đặc Biệt”.

5.5.1.1. Số Đặc Biệt – Tổng của chữ số “Hàng Đơn Vị”của nhóm đầu tiên, thứ hai và thứ ba.

5.5.1.2. Lựa chọn Số Đặc Biệt từ KHÔNG (0) đến HAI MƯƠI BẢY (27).

Ví dụ:

Các số rút được là 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72.

Thứ Tự Tăng Dần: 8, 16, 17, 19, 23, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 51, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 74

Nhóm 1 – 8 16 17 19 23 36 (Kết Quả Tổng: 119)

Nhóm 2 – 37 39 41 42 45 51 (Kết Quả Tổng: 255)

Nhóm 3 – 61 64 68 69 70 71 (Kết Quả Tổng: 403)

Nhóm 4 – 72 74 (Loại trừ)

Số Đặc Biệt: 9 + 5 + 3 = 17

Kết quả của “Số Đặc Biệt” là 17 và do đó khoản cược vào “17” được tính là thắng.

5.6. Số Đặc Biệt Tài / Xỉu

5.6.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Tài” hoặc “Xỉu”.

5.6.1.1. Tài – kết quả tổng của giá trị “Số Đặc Biệt” lớn hơn hoặc bằng 14.

5.6.1.2. Xỉu – kết quả tổng của giá trị “Số Đặc Biệt” nhỏ hơn hoặc bằng 13.

Ví dụ:

Các số rút được là 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72.

Thứ Tự Tăng Dần: 8, 16, 17, 19, 23, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 51, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 74

Nhóm 1 – 8 16 17 19 23 36 (Kết Quả Tổng: 119)

Nhóm 2 – 37 39 41 42 45 51 (Kết Quả Tổng: 255)

Nhóm 3 – 61 64 68 69 70 71 (Kết Quả Tổng: 403)

Nhóm 4 – 72 74 (Loại trừ)

Số Đặc Biệt: 9 + 5 + 3 = 17

Kết quả của “Số Đặc Biệt” là 17 và do đó khoản cược vào “Tài” được tính là thắng.

5.7. Số Đặc Biệt Lẻ / Chẵn

5.7.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Lẻ” hoặc “Chẵn”.

5.7.1.1. Lẻ – kết quả tổng của giá trị “Số Đặc Biệt” là số lẻ.

5.7.1.2. Chẵn – kết quả tổng của giá trị “Số Đặc Biệt” là số chẵn.

Ví dụ:

Các số rút được là 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72.

Thứ Tự Tăng Dần: 8, 16, 17, 19, 23, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 51, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 74

Nhóm 1 – 8 16 17 19 23 36 (Kết Quả Tổng: 119)

Nhóm 2 – 37 39 41 42 45 51 (Kết Quả Tổng: 255)

Nhóm 3 – 61 64 68 69 70 71 (Kết Quả Tổng: 403)

Nhóm 4 – 72 74 (Loại trừ)

Số Đặc Biệt: 9 + 5 + 3 = 17

Kết quả của “Số Đặc Biệt” là 17 và do đó khoản cược vào “Lẻ” được tính là thắng.

5.8. Màu Số Đặc Biệt

5.8.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Xanh lá cây”, “Xanh dương”, “Cam” hoặc “Tím”.

5.8.1.1. Xanh lá cây – kết quả tổng của giá trị “Số Đặc Biệt” là 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22 hoặc 25.

5.8.1.2. Xanh dương – kết quả tổng của giá trị “Số Đặc Biệt” là 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23 hoặc 26.

5.8.1.3. Cam – kết quả tổng của giá trị “Số Đặc Biệt” là 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 hoặc 24.

5.8.1.4. Tím – kết quả tổng của giá trị “Số Đặc Biệt” là 0, 13, 14 hoặc 27.

Ví dụ:

Các số rút được là 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72.

Thứ Tự Tăng Dần: 8, 16, 17, 19, 23, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 51, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 74

Nhóm 1 – 8 16 17 19 23 36 (Kết Quả Tổng: 119)

Nhóm 2 – 37 39 41 42 45 51 (Kết Quả Tổng: 255)

Nhóm 3 – 61 64 68 69 70 71 (Kết Quả Tổng: 403)

Nhóm 4 – 72 74 (Loại trừ)

Số Đặc Biệt: 9 + 5 + 3 = 17

Kết quả của “Số Đặc Biệt” là 17 và do đó khoản cược vào “Xanh dương” được tính là thắng.

5.9. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Lucky28
SốLoại CượcRTP %
Số Đặc Biệt
1089.24%
2192.80%
3289.80%
4389.85%
5489.87%
6588.11%
7689.47%
8789.91%
9892.17%
10990.69%
111091.33%
121193.10%
131291.25%
141391.49%
151491.49%
161591.29%
171693.19%
181791.39%
191890.81%
201992.32%
212090.07%
222189.71%
232288.31%
242390.10%
252490.11%
262590.15%
272693.27%
282790.54%
Số Đặc Biệt Tài/Xỉu
29Tài98.06%
30Xỉu97.94%
Số Đặc Biệt Lẻ/Chẵn
31Lẻ98.00%
32Chẵn98.00%
Màu Số Đặc Biệt
33Xanh lá cây90.31%
34Xanh dương90.29%
35Cam89.65%
36Tím91.19%

Xem video hướng dẫn chơi xổ số Keno RNG

Vậy là bạn đã tìm hiểu hết các quy tắc khi chơi xổ số Keno tại W88 Club. Chúc các bạn thắng lớn.

Leave a Reply